Društvo

VRANJE: U bazi „Jug“ na poligonu „Borovac“ realizovana taktička vežba „Štit 05“

U bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“ je realizovana taktička vežba „Štit 05“, tokom koje su provereni borbena spremnost i sposobnost jedinica Vojske Srbije deklarisanih za učešće u multinacionalnim operacijama po Konceptu operativnih sposobnosti. Tokom dvonedeljnih vežbovnih aktivnosti, laka pešadijska četa, dva voda vojne policije i dva voda atomsko-biološko-hemijske odbrane su, u skladu sa scenarijem vežbe, rešavali taktičke zadatke prilagođene situacijama koje ih mogu očekivati u multinacionalnim operacijama. 

U skladu sa dostignutim nivoom pripremljenosti, na vežbi su laka pešadijska četa, jedan vod vojne policije i jedan vod ABHO prošli završnu proveru drugog nivoa koju je vršio međunarodni evaluatorski tim, dok su samoevaluaciju prvog nivoa, koju su ocenjivali evaluatori Vojske Srbije, uspešno savladali vod vojne policije i vod ABHO. Jedinice Vojske Srbije su ispunile zahtevane standarde osposobljenosti za angažovanje u međunarodnom okruženju, pokazavši pritom visok nivo obučenosti i profesionalnog odnosa prema zadacima.

Categories: Društvo

Leave a Reply