Društvo

Iguman Metodije na predstavljanju Fondacije „Teoestetika“ u Moskvi

Zadužbina Hilandara je izvestila da je iguman Svetog manastira Hilandara prisustvovao 21. decembra svečanom skupu moskovske Fondacije „Teoestetika“. Na samom događaju bio je prisutan i osnivač Fondacije Nebojša Janković, dobrotvor i prijatelj manastira Hilandara.

Fondacija „Teoestetika“ razvija brojne projekte u cilju negovanja hrišćanske kulture. Bavi se izdavačkom i prevodilačkom delatnošću kroz publikovanje do sada neobjavljenih otačkih dela na ruskom jeziku, kao i savremenih bogoslovskih i filosovskih radova. Osim toga, bavi se i pokretanjem grantova, konkursa, organizovanjem konferencija koje okupljaju brojne naučnike u okviru određenih istraživačkih polja. Takođe, unutar fondacije su aktivni i razni projekti iz oblasti književnosti, slikarstva, arhitekture i muzike.

Svečani skup bio je posvećen sumiranju rezultata u tekućoj godini, kao i izlaganju predstojećih planova za razvoj izdavačke delatnosti, brojnih video projekata i organizovanju okruglih stolova u okviru fondacije. Foto: Mitropolija Izvor: Zadužbina Hilandara

Categories: Društvo

Leave a Reply