Ljudi i događaji

ZA DANAS: Što više…

A Slaćka iz Vladičinog Hana, kako kaže, sedi sa društvom kod nje na porodičnoj svečanosti i zabavljaju se nekim ‘’domaćim umotvorinama’’. Slaćka piše:

– Što više učimo-više znamo;
– Što više znamo-više zaboravljamo;
– Što više zaboravljamo-manje znamo;
– Što manje znamo-manje zaboravljamo;
– Što manje zaboravljamo-više znamo!

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply