Društvo

Sava Nemanjić izdejstvovao autokefalnost crkve na današnji dan i postao prvi srpski arhiepiskop

Autokefalnost Srpske pravoslavne crkve, koju je kod romejskog cara Teodora Prvog Laskarisa i nikejskog patrijarha Manojla Prvog Haritopula izdejstvovao Sava Nemanjić, proglašena je na današnji dan 1219. godine.

Sava Nemanjić je potom postao prvi srpski arhiepiskop sa sedištem u manastiru Žiča.

Car Stefan Dušan Nemanjić 1346. godine uzdigao je srpsku crkvu na rang patrijaršije.

Srpska pravoslavna crkva je pomesna i autokefalna crkva, sa dostojanstvom patrijaršije. Nalazi se na šestom mestu u diptihu Pravoslavne crkve, posle Ruske, a pre Rumunske crkve.

U vreme Save Nemanjića, raška crkva je bila podređena Ohridskoj arhiepiskopiji i imala je samo tri eparhije – Ras, Lipljan i Prizren – u kojima su vladike bili Grci.

Nakon što mu je brat Stefan Nemanjić 1217. od pape dobio kraljevsku krunu, Sava Nemanjić odlazi u maloazijski grad Nikeju, gde se nalazila prestonica vizantijskog cara i carigradskog patrijarha u egzilu (od kad su Latini osvojili Istanbul).

Od njih dobija mogućnost da raška crkva postane arhiepiskopija 1219. godine.

Categories: Društvo

Leave a Reply