Ljudi i događaji

ZA DANAS: (Sa)znanje

Slaćka iz Vlaički Han se po povratku iz branja kupina i šljiva javila, kako kaže, karakterističnim prilogom za podneblje u koje živi. Slaćka piše:

Razboleo se veterinary Goge i otišao običnom doktoru Dom zdravlja na pregled. Seo ovaj na ‘’vrteću’’ stalicu, a doktor Mime ga pita:
– „Kaii mi šta ti je?“, a veterinar Goge će na to:
– „EEEEE, lako ti je tako, pitaš i znaš…“

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply