Obrazovanje

VAŽNO: Malu maturu polaže 500 učenika od 18 do 20 avgusta

Malu maturu će, u avgustovskom roku, polagati oko 500 učenika i oko 400 polaznika funkcionalnog osnovnog obrazovnja, navode u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kalendarom je predviđeno da se 18. avgusta radi test iz srpskog, onosno maternjeg jezika, dan kasnije iz matematike i 20. avgusta kombinovani.

Pored osmaka, koji iz opravdanih razloga, nisu polagali završni ispit u junskom roku, novu šansu u avgustu će imati i učenici koji su, i posle drugog upisnog kruga, neraspoređeni. Prema podacima ministarstva, neupisano je ostalo 27 malih maturanata. Svi oni mogu da konkurišu na 11.267 mesta slobodnih mesta u srednjim školama. Reč je, uglavnom, o mašiskim, građevinskim, poljoprivrednim, tekstilnim školama, gde je ostalo praznih klupa, posle junskog roka.

– U drugom upisnom krugu je 1.072 učenika popunjavalo listu želja, od koji je 1045 učenika upisalo neki od preostalih obrazovnih profila ili smerova u srednjim školama – navode u minsitarstvu. – Pojedini učenici su polagali završni ispit, ali su se upisali u privatne ili strane škole, kao i verske ili vojne. Zbog toga se javlja određeni broj učenika koji su završili osnovno obrazovanje, a ne nastavljaju srednje u državnim školama.

Završni ispit moraju da polažu svi učenici, jer to predstavlja formalni završetak osnovne škole.

Categories: Obrazovanje

Leave a Reply