Društvo

Ministarka za ljudska i manjinska prava u poseti Jablaničkom upravnom okrugu

Ministarka za ljudska i manjinska prava u Vladi Srbije Gordana Čomić, posetila je danas Jablanički upravni okrug, gde je sa načelnikom Milošem Ćirićem, predstavnicima svih šest  lokalnih samouprava, civilnog društva, nacionalnih manjina i drugih akterima, razgovarala o oživljavanju Zakona o planskom sistemu i drugim važnim pitanjima, a posebno onim koja se odnose na unapređenje položaja nacionalnih manina. ,,Imamo nameru da obiđemo svih 29 okruga i nacionalne savete u njima, a na jesen da vidimo šta je sve urađeno. Cilj nam je da oživimo Zakon o planskom sistemu, odnosno da se na svim nivoima vlasti odluke donose uz učešće svih relevantnih aktera, od nacionalnih saveta, civilnog društva, udruženja građana i drugih relevantnih aktera”, kazala je ministarka Čomić. Jablanički upravni okrug je 25. po redu koji je obišla Gordana Čomić koja je zaključila da u celokupnom procesu društvenog razvoja mora da postoji inicijativa za sve promene, a ona može poteći, kako od institucija, tako i organizacija civilnog društva i pojedinca.

Categories: Društvo

Leave a Reply