Društvo

Grad Leskovac peti po transparentnosti na nivou Srbije

Putem istraživanja „Indeks transparentnosti lokalnih samouprava LTI“ sprovedenim od strane organizacije Transparentnost Srbija, Leskovac je sa indeksom od 75 ove godine zauzeo peto mesto u Srbiji.

Indeks od 75 Leskovac je ostvario ispunjenjem velikog broja strogih kriterijuma poput objavljivanja odluka sa sednica Skupštine grada, zatim najboljim rezultatom kada su u pitanju informacije o javnim raspravama i javnim konkursima, objavljivanjem dokumenata javnih preduzeća na sajt grada, izveštavanjem javnosti putem konferencija za medije i dr., sve to u poređenju sa 145 jedinica lokalne samouprave koje su takođe ocenjivane i rangirane.

Ocenom Transparentnosti Srbije stigla je potvrda da grad Leskovac na čelu sa gradonačelnikom dr sci. med. Goranom Cvetanovićem građanima omogućava uvid u rad svih svojih organa, transparentan je u svim segmentima delovanja što predstavlja jedno od osnovnih načela dobrog rukovođenja.

Categories: Društvo

Leave a Reply