Društvo

LESKOVAC: Gradsko veće raskinulo ugovor o zakupu zemljišta na „Pašinoj česmi“

Na danasnjoj 27. sednici članovi Gradskog veća Grada Leskovca razmatrali su i usvojili Predlog Odluke o završnom računu grada Leskovca za 2020. godinu. Kako je u obrazloženju kazala šef Odeljenja za finansije Marija Milosavljević na osnovu završnog računa ukupno ostvareni prihodi i primanja u prošloj godini iznose 4 milijarde 150 miliona i 470 hiljada i 150 dinara, što predstavlja izvršenje od 91,1 odsto. U strukturi rashoda završni račun, kako je dodala Milosavljevićeva iznosi 4 milijarde i 30 miliona 639 hiljada dinara što predstavlja 88,5 procenata. Vecnici su doneli i odluku o jednostranom raskidu Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na lonici skaciji „Pašina česma“. Preduzeće za ugostiteljstvo i turizam “Emirates power contracting & General Maintenance” iz Beograda je sa Gradom Leskovcem 26.7.2010. godine zaključilo ugovor o zakupu na 20 godina poljoprivrednog zemljišta u površini od 80 ha 20 ari i 6 m2 u državnoj svojini na lokaciji Pašina česma. Ugovor je raskinut jer je utvrđeno da je predmetno poljoprivredno zemljište zakorovljeno, da se ne obrađuje, da se ne koristi u poljoprivredne svrhe i da s ene koristi u skladu sa članom 59 Zakona o poljoprivredi. Predmetno zemljište se nije obrađivalo dugi niz godina, što je direktno dovelo do urušavanja strukture poljoprivrednog zemljišta, a samim tim i umanjenja njegove vrednosti i kvaliteta. Sve ovo utvrdila je komisija koju je formiralo Odeljenja za privredu i poljoprivredu, koje je i predložilo raskid ugovora. Inače, za ovu investiciju se 2010. govorilo da će dovesti do toga da na pomenutoj lokaciji budu na pripreme dolazili sportisti sa Blsikog istoka, ali i fudbalski velikani poput Mančester junajteda i mnogih italijanskih prvoligaša. Većnici su usvojili i predlog Odluke o završnom računu budžeta Grada Leskovca za 2020. godinu. Ukupno ostvareni prihodi i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine iznosili su 4.150.470.169 dinara (91,1% od planiranog), a rashodi i izdaci u 2020. godini iznosili su 4.030.699.411 dinara. U konsolidovanom završnom računu budžeta Grada Leskovca iskazan je konsolidovani budžetski suficit u iznosu od 16.575.000 dinara, kao razlika između ukupno ostvarenih tekućih prihoda i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupno izvršenih tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine. Na sednici je data saglasnost i JKP Grdelica na dopunu cenovnika usluga koje se odnose na usluge letnjeg održavanja kao što su potkresivanje drveća pored puta i košenje trave i održavanje jarkova puta na teritoriji Grdelice i Predejana. Većnici su na ovoj sednici dali i saglasnost na Rešenje kojim se otuđuje zemljište u javnoj svojini grada neposrednom pogodbom u korist Miodraga Milosavljevića iz Leskovca u ulici br. 8 u naselju Rade Žunić.

Categories: Društvo

Leave a Reply