Društvo

LESKOVAC: Važne odluke na 26. sednici Gradskog veća

Danas je u Leskovcu održana 26. sednica Gradsko veća. Na ovoj sednici većnici su najpre razmotrili i usvojili Predlog odluke kojom se utvrđuje Program uređenja građevinskog zemljišta za 2021. godinu.

U obrazloženju ovog predloga Danijel Stojković, ovlašćeno  lice Odeljenja za komunalno stambene poslove, saobraćaj i infastrukturu istakao je da se ova odluka donosi u skladu sa zakonom, a da se njom određuju kriterijumi za izbor pojedinih radova kojima će se pristupiti regulisanju infrastrukture putem određenih radova i to po proioritetima. U ove svrhe iz gradskog budžeta biće izdvojeno oko 3,2 miliona dinara.

Većnici su se na današnjoj sednici pozitivno izjasnili i o Predlogu odluke o pristupanju izradi Programa gasifikacije grada Leskovca za period 2021. – 2025. godina,

Kako je kazala energetski menadžer grada Leskovca Aleksandra Stojilković program gasifikacije grada realizovaće se etapno, obuhvatiće sve zainteresovane pravne i fizičke subjekte. Ona je dodala da će gasifikacijom doći do znatne uštede u gradskom budžetu sa jedne i očuvanju životne sredine u skladu sa evropskim standardima sa duge strane.

Ova pitanja naći će se i na dnevnom redu lokalnog parlamenta koji će biti održan 28. maja.

Categories: Društvo

Leave a Reply