Društvo

LESKOVAC: Po 25 put zasedalo Gradsko vece

Na početku današnjeg zasedanja većnici su usvojili tromesečni izveštaj za prvi kvartal rada javnih i javno komunalnih preduzeća kroz analizu rada za period od 1. januara do 31. marta.

Usvojena je i odlluka o raspodeli dobiti JKP Vodovod Leskovac za 2020. godinu. U obrazloženju ove tačke dnevnog reda direktor preduzeća Staniša Ristić rekao je da se u kasi ovog preduzeća pojavio višak od preko 300.000 dinara koji će poslužiti za pokrivanje nekih ranijih dugova firme.

Data je saglasnost i na raspodelu dobiti Javnom preduzeću Urbanizam i izgradnja koja za ovaj period beleži višak od preko milion dinara, a kako je kazala Slađana Ilić kao ovlašćeno lice ovog preduzeća to je pokazatelj dobrog i kvalitetnog rada.

Zeleno svetlo na sednici Gradskog veća dobio je i Predlog odluke na osnovu koje se daje saglasnost JKP Toplani u Leskovcu da pristupi programu rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji, tačnije kroz fazu V pod uslovima nacrta trilatertalnog ugovora o korišćenju sredstava zajma koji će dati inostrana banka u visini od 2 miliona evra. Ova odluka značajna je sa aspekta dalje modernizacije grejanja i uvođenja gasnih umesto mazutnih stanica.

Na sednici je usvojeno Rešenje o obrazovanju Komisije za odobravanje godišnjih programa u oblasti sporta na području grada, kao i Predlog rešenja o osnivanju Komisije za podršku mladim talentima.

Većnici su dali saglasnost i na Program zaštite uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada, kao i Predlozi programa sprovođenja poljoprivredne politike sistemske dezinfekcije i deratizacije na području grada.

Većnici su dali saglasnost i na mnoga rešenja koja su pod njihovom ingerencijom jer se rešavaju na osnovu žalbi fizičkih lica u drugom stepenu, a odnose se na oblast ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite.

Posebno važna pitanja koja su rešavana odnopsila su se na Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Kako je naglasila energetski menadšer grada Aleksandra Stojilković za ove svrhe iz budžeta grada rebalansom je obezbeđena suma koja će omogućiti 3 odsto učešća za participaciju projekata kod resornog ministarstva uz stavljanje akcenata ove godine na javne školske objekte za šta će se kod resornih ministarstava potražiti 6,5 miliona dinara

Gradonačelnik je dodao da je ovo pilot projekat, ali da će se dalje raditi na njegovoj razradi.

Ova pitanja naći će se i pred odbornicima Gradske skupštine za koju je upućena inicijativa da se održi 27. maja.

Categories: Društvo

Leave a Reply