Obrazovanje

LESKOVAC: U toku upis u Školu za razvoj poslovnih veština

Škola za razvoj poslovnih veština ponovo započela svoj rad u Leskovcu.Prijavljivanje i upis novih kandidata je u toku. Školu sa velikim uspehom organizuje Ivana Micić ekspert ekonomskih nauka. Tokom tekuće godine mnogim nezaposlenima u Leskovcu, a posebno mladima, u mnogome je pomogla Škola za razvoj poslovnih veština koju sa velikim uspehom organizuje Ivana Micić ekspert ekonomskih nauka.      

Škola se ove 2021. godine organizuje u Centru za stručno usavršavanje  od 15 maja pa sve do kraja jula meseca. Blok nastava se organizuje svake subote od 11 do 12 i 30 časova. Škola ima nekoliko modula: veština komunikacije, tehnika prodaje, samopouzdanje u ličnom nastupu, promocija ličnog brenda, mogućnost javnog nastupa kao i sesije samostalnog rada i nastupa u kamp, u kojem se vežbaju liderske veštine u prisustvu profesora.

Tokom školovanja polaznici polažu,Оn-line testove, razgovor sa mentorom, tumače izveštaje poslovnog testiranja, savetovanje o najvišim odgovorajućim zanimanjima, pisanje akcionih planova i projekata i slično. Prijavljivanje je lično u školi ili na imejl info@ivana mici.com sa bližim podacima o kandidatu. T.Stevanović

Categories: Obrazovanje

Leave a Reply