Društvo

LESKOVAC: Uplaćen novac za socijalu i funkcionisanje političkih partija

Danas je iz budžeta Grada Leskovca isplaćena suma od 915.498 dinara koja je namenjena korisnicima Centra za socijalni rad na osnovu Odluke o socijalnoj zaštiti građana na teritoriji grada Leskovca. U pitanju je redovno izdvajanje iz gradske kase koje se izmiruje u propisanom vremenskom roku svakog meseca.

Na osnovu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, političkim partijama na teritoriji grada Leskovca je danas takođe isplaćen novac koji se svakog meseca isplaćuje za pokrivanje troškova rada istih.

Categories: Društvo

Leave a Reply