Društvo

SVEDOČENJE: Vranjanac Goran Tasić – 29 godina od stradanja nedužnih u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu

Navršilo se 29 godina od maskara nad pripadnicima ЈNA u Dobljovoljačkoj ulici u Sarajevu koji su 2. i 3. maja 1992. godine počinili pripadnici zloglasnih paravojnih muslimanskih formacija.

Vranjanac Goran Tasić koji je preživeo pakao Dobrovoljačke ulice u Sarajevu ni nakon 29 godina neće dočekati da počne sudjenje za genocid nad njegovim drugovima iz Vojske Jugoslavije. Goran je kao nenaoružani mladi vojnik ranjen i sa 18 godina zarodbljen i prežveo pakao. Medjutim, nakon što je u novembru pretprošle godine obelodanjeno da je naređena nova istraga o stradanju pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, što je ulilo nadu porodicama da će istina izaći na videlo, taj predmet je ponovo, po svemu sudeći, došao u ćorsokak jer je postupajući tužilac imenovan za sudiju. Tužilaštvo BiH naredilo je krajem novembra pretprošle godine ponovno otvaranje istrage protiv Ejupa Ganića, Zaima Backovića, Hasana Efendića, Jusufa Pušine i Emira Švrakića u predmetu “Dobrovoljačka ulica”.

Zločin nad nedužnim vojnicima, oficirima i građanskim licima na službi u ЈNA, tokom dogovorenog mirnog povlačenja iz Sarajeva, počinili su pripadnici takozvane Armije RBiH, Teritorijalne odbrane RBiH i, posebno, paravojnih muslimanskih formacija kojima su komandovali osvedočeni predratni sarajevski kriminalci.

Napadom na kolonu ЈNA u Dobrovoljačkoj ulici, koja se mirno povlačila iz Sarajeva prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga UN na čelu sa generalom Luisom Mekenzijem, rukovodili su tadašnji član Predsjedništva BiH Ejup Ganić i rukovodstvo tadašnje Republike BiH.

 Prvi napad izvršen je 2. maja napadom na Dom ЈNA, a sve kasarne ЈNA u ovom gradu bile su blokirane i pod opsadom muslimanskih paravojnih snaga, koje su im isključile struju, vodu i telefone.

Bilans krvavog pira iznosi 42 ubijena vojnika i civila, i to u Domu ЈNA jedan, Radničkom univerzitetu “Đuro Đaković” tri, na Skenderiji 14, Dobrovoljačkoj ulici devet i na drugim lokacijama u Sarajevu 13.

Prema nacionalnom sastavu, ubijena su 32 Srbina, šest Hrvata, dva muslimana i dva Albanca, a od toga 10 oficira, 28 vojnika i četiri građanska lica koja su radila u ЈNA. Ovaj zločin nikada nije dobio sudski epilog. Podsetimo da je nad nenaoruzanim pripadnicima ЈNA izvršen zločin kada su ubijena 42 vojnika, ranjen 71, a 207 zarobljeno i mučeno u logorima. Inače,  autentični snimci ovog zločina svedoče da su za njega odgovorni najviše pozicionirani vojni i politički zvaničnici tadašnje BiH.

Prema saznanjima i dokazima kojima raspolaže MUP Srpske, nakon stravičnog zločina nad pripadnicima ЈNA u Sarajevu, pripadnici “Zelenih beretki”, “Patriotske lige”, “Bisera” i drugih ozloglašenih paravojnih muslimanskih jedinica otpočeli su progon njihovih porodica.

Činili su to na način da su im decu i supruge nasilno otimali iz sarajevskih stanova, da bi ih potom ucenjivali i razmenjivali s ciljem stvaranja atmosfere straha i panike među Srbima početkom rata u Sarajevu.

Članovi porodica su u proteklim godinama odlazile na mesto stradanja golobradih vojnika i njihovih nadređenih oficira, ali uz velike mere bezbednosti. Cveće koje su ostavili ubrzo bi posle toga uklonile sarajevske komunalne službe.Izvor: SRNA/RTRS

Categories: Društvo

Leave a Reply