Društvo

LESKOVAC: Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga obeležio četiri godine uspešnog rada i delovanja

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga je regionalna razvojna agencija osnovana 2006. godine sa ciljem da podrži dugoročni društveno-ekonomski razvoj regiona. Osnivači Centra su gradovi i opštine Jablaničkog i Pčinjskog okruga, predstavnici biznis sektora i civilnog društva.

Gradonačelnik Leskovca dr sci med Goran Cvetanović je ovom prilikom istakao da je za vreme trajanja njegovog mandata predsednika Skupštine Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga realizovano preko 20 projekata čija je vrednost oko 7 miliona evra. Kao jedan od najznačajnijih naveo je projekat „Podrška razvoju privatnog sektora na jugu i jugozapadu Srbije” finansiran od strane USAID. Osnovni cilj projekta bio je unapređenje sektora mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, a na njegovoj realizaciji  učestvovalo je 70 firmi, a njih 17 dobilo je grantove za nabavku opreme u iznosu oko 200.000 $.

Kako je zaključeno uz podršku domaćih i stranih donatora omogućeno je početnicima da započnu svoje poslovanje, a postojećim firmama da ga unaprede i prošire.

„Zahvaljujući direktnoj podršci u vidu grantova otvoreno je oko 300 novih radnih mesta. Pružena je i indirektna podrška kroz edukaciju, informisanje, pružanjem savetodavnih usluga za pripremu dokumentacije za konkurisanje kod raznih programa i fondova, gde je otvoreno preko 200 novih radnih mesta.“

Categories: Društvo

Leave a Reply