Ljudi i događaji

ZA DANAS: Ispred vrata

A Sibinka Djokina iz naselje Solidarnost, kako kaže poslala ‘’nešto što gu je snašlo’’ (što joj se dogodilo). Sve to je ispričala na Slobodanku Drndarovu. Prošle nedelje, piše Sibinka kad sam došla kući zatekla sam svekrvu pred vrata, pita može li da ostane par dana. Rekla sam vu (joj) da može.
– I? Pita je Drndarka
– Ene gu (je) još uvek stoji (is)pred vrata

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply