Društvo

LESKOVAC: Danas 9. sednica Skupštine grada

Odbornici Skupstine grada Leskovca na danasnjoj sednici su razmatrali Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada za 2020. godinu, a razmotren je i Predlog odluke koja se odnosi na usvajanje izmena i dopuna Plana nabavki grada za ovu godinu.

Pred lokalnim parlamentom se nasao i Predlog odluke o donošenju Plana detaljne regulacije na prostoru sanitarne deponije Željkovac sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, kao i pitanja koja se odnose na izradu izmene i dopune Plana generalne regulacije u Leskovcu, Po ovok tacki dnevnog reda detaljno je govorio gradonacelnik Leskovca dr sci med Goran Cvetanovic koji je, izmedju ostalog izneo podatak da je deponija Zeljkovac, po oceni struke, svrstana u sam vrh u oblasti odlaganja smeca i ekonoligje.

Na sednici je raspravljano i o Programu razvoja turizma grada sa Akcionim planom od 2020. do 2025. godine, Izveštaju o radu gradskog pravobranilaštva za 2020. godinu, Izveštaju o radu Službe budžetske inspekcije grada za 2020. godinu i Izveštaju o radu glavnog gradskog urbaniste za proteklu godinu.

Od važnih pitanja takodje je razmatran i Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede grada za period od 1.1. do 31.12. 2020. godine, kao i Izveštaj o radu i poslovanju Fonda za zaštitu životne sredine u protekloj godini.

Odbornici su se izjašnjavali i o izveštajima o radu javnih i javno komunalnih preduzeća, kao i pružalaca usluga javnog prevoza za 2020. godinu.

Kao posebne tačke dnevnog reda našli su se i Izveštaji o radu leskovačkog Doma zdravlja i Apotekarske ustanove u Leskovcu.

Ova sednica je uz posebne mere epidemiološke zaštite održana u sali Narodnog pozorišta sa početkom u 9 sati.

Categories: Društvo

Leave a Reply