Sport

Izdata građevinska dozvola za izgradnju stadiona u Leskovcu

U Leskovću će se graditi novi stadion, za koji je Gradska uprava grada Leskovca – Odeljenje za urbanizam izdala građevinsku dozvolu Gradu Leskovcu.

Stadion će se nalaziti na KP br.6669, 6371, 6667/6, 6378/11 (pre preparcelacije KP br.15214/7 KO Leskovac) i 6374/4 KO Leskovac – LOT 2.

Spratnost objekta je P+2, a ukupna površina kompleksa stadiona je 31.176,00 m2.

U planu su četiri tribine i ograda visine 2,20 m. Ukupan kapacitet stadiona biće 8.136 gledalaca.

Predračunska vrednost objekta je 2.417.582.350,40 dinara sa PDV-om.

Radi izgradnje fudbalskog stadiona potrebno je ukloniti postojeće objekte na KP br.6669 KO Leskovac.

Projekat za građevinsku dozvolu uradio je CEP iz Beograda.

Više o ovom projektu pročitajte u zasebnoj vesti.

Categories: Sport

Leave a Reply