Društvo

LESKOVAC: Važne odluke Gradske skupštine

Najvažnija tačka koja se našla pred odbornicima današnjeg zasedanja Gradske skupštine je budžet za 2021 godinu. Kako je u obrazloženju kazao gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović  planirani budžet Leskovca za 2021. godinu iznosi 4,55 milijardi dinara, što znači da će biti za oko 150 miliona manji u odnosu na ovu godinu.  Najviše prihoda naredne godine, kako je rečeno , planirano je od poreza na zarade – oko 1,7 milijardi, što je za 294 miliona više nego u 2020. godini. Sa druge strane, najveći deo rashoda otići će na plate zaposlenih u javnom sektoru i to oko 26,5 % planiranog budžeta. Velika novčanu injekciju za gradsku kasu predstavljaće 498 miliona koji će stići od poreza na imovinu, a značajan prihod budžeta biće i plaćanje poreza na prihod od samostalnih delatnosti, oko 170 miliona, kao i porez na druge prihode od 116 miliona dinara. Tokom 2020. godine vršena je korekcija plana zbog povećanja broja obveznika i ozakonjenje nelegalnih objekata, što se odrazilo na povećanje prihoda. Sa ovom tendencijom će se nastaviti i u narednoj godini. Porez na dobra i usluga biće oko 147 miliona, a na uvećanje ove grupe uticao je prihod posebne naknadne za zaštitu unapređenja životne sredine. Ovaj prihod je uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koji utiču na životnu sredinu postala obaveza za sva pravna lica i preduzetnike. Sa primenom ove uredbe se počelo 7. decembra 2019. godine, a zaduživanje po ovom osnovu iznosi 39 miliona dinara.

Prihodi od komunalnih taksi biće prema planu 57 miliona, baš kao i u ovoj godini. Kapitalno namenski transfer je planiran na 94 miliona, pre svega za energetsku sanaciju objekta javne namene, ali i za preradu otpadnih voda. Prihodi od dobara i usluga su planirani u ukupnom iznosu od 99 miliona, dok će novčane kazne, penali i oduzeta imovinska korist biti 35 miliona dinara, kazao je Cvetanović. Pored prihoda, Grad Leskovac planira i prodaju pokretnosti i zemljišta u iznosu od 180 miliona dinara, dok je namera da se od prodaje poslovnih prostora inkasira 130 miliona, uz 50 miliona od prodaje zemljišta koje je u vlasništvu Grada Leskovca. Najveći deo rashoda otići će na plate zaposlenih u javnom sektoru i to oko 26,5 % planiranog budžeta, dok će se potrošnja u okviru društenih delatnosti za kulturu izvojiti 9%, za sport 5,4%, obrazovanje 16%, a za socijalnu zaštitu 4,7%. Inace, na samom početku današnjeg skupštinskog zasedanja gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović govorio je o pojedinim većim ulaganjima koja su u gradu realizovana u prethodnom periodu. Naveo je da je za samo nekoliko godina po različtim osnovama uloženo 35  milijarde 160 miliona dinara, odnosno 29 miliona evra.

Neke od značajnijih investicija koje su sprovedene uz pomoć ovih sredstava  izgrađen je put Leskovac – Vlasotince u vrednosti od 283,3 miliona dinara, rekonstruisan put Pečenjevce-Vlasotince 283,3, Leskovac-Bogojevce 56,5 miliona dinara i drugi. Od gradskih ulica naveo je pored ostalog ulicu Mlinsku, 28. marta, Svetoilijsku, obilaznica u naselju Dubočica, u Predejanu, Grdelici i druge.

U oblasti zdravstva kao važnu investiciju gradonačelnik je pomenuo rekonstrukciju Opšte bolnice, ali i rekonstrukciju Infektivnog odeljenja i izgradnju i obnovu brojnih zdravstvenih ambulanti.

Uz napomenu da je izvršeno ulaganje i u brojne kapitalne investicije poput postrojenja za prerade otpadnih voda, gasifikacije, gradonačelnik je naveo i ulaganje brojnih domaćih privrednih subjekata što je uticalo na stvaranje boljeg opšteg privatnog ambijenta.

Među njima su preduzeća Prima nova koje je uložilo skoro tri miliona evra u poslednje dve godine, Bavka – ukupno uložio preko 3 miliona evra u ugostiteljske objekte, Vule komerc – 5 miliona evra u proširenje hladnjače, Bimteks za izgradnju solarne elektrana i magacin – milion evra, Salon nameštaja Dits ulaženo milion evra u novi magacinsko-proizvodni prostor.

Categories: Društvo

Leave a Reply