Društvo

Danas je ’’petak 13’’

Oni koji veruju da je petak 13. baksuzan dan savetovaće vam da danas ne radite ove stvari!

NE PROLAZITE ISPOD MERDEVINA – Ovo verovanje ima korene u ranom hrišćanstvu. Naslonjene merdevine formiraju trougao sa zidom i tlom, što predstavlja sveto trojstvo, koje ne sme biti narušeno. Ne iskušavajte sreću i zaobiđite ih!

ZAOBIĐITE CRNE MAČKE – Praznoverni smatraju da mačka donosi nesreću ako ispred nekoga pređe put sa leve na desnu stranu. Ako vam, ipak, pređe put vratite se tri koraka unazad. Kako bi izbrisali svaki trag drugih religija hrišćanski sveštenici su navodno svoje podanike ubeđivali das u crne mačke zli demoni.

 RAZBIJENO OGLEDALO – U starom Rimu ljudi su se ogledali u besprekorno mirnoj vodi bazena. Smatralo se da odraz u stvari predstavlja nečiju dušu, te da je opasno baciti kamen u bazen dok se neko ogledao. Isto praznoverje je kasnije prešlo i na ogledala. Prema verovanju, onoga ko slomi ogledalo čeka sedam godina

PROSUTA SO – Prosuti, rasipati ili od nekoga pozajmiti so znak je loše sreće i razdora. Ovo sujeverje verovatno datira još iz davnih vremena kada je so predstavljala veoma vrednu robu. Ako je već porospete pokupite je i bacite preko glave. Neki tvrde da je Juda prosuo so tokom poslednje večere sa Isusom.

USTAJANJE NA LEVU NOGU – Sujeverni kažu da nikada iz kreveta ne treba ustajati na levu nogu, a pogotovo ne na petak 13.

OTVARANJE KIŠOBRANA – Moguća je uzročno-posledična veza zla (kiša) i zaštite (kišobran). Gde je jedno, tu je i drugo. Otvaranjem kišobrana tamo gde nema zla, zapravo kiše, prizivate neko drugo zlo.

Categories: Društvo

Leave a Reply