Društvo

LESKOVAC: Zasedalo Gradsko veće i donelo važne odluke

Većnici su razmotrili i usvojili Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada za period od 1.1. do 20.09. ove godine .U obrazloženju ovog predloga šef Odeljenja za fnansije Marija Milosavljević istakla je da je ovaj predlog u saglasnosti sa Zakonom o budžetskom sistemu i svm pravnim aktima koja prate tu oblast.Ona je naglasila da su ukupno ostvareni prihodi i primanja u iznosu od 2 milijarde 552 miliona 806 hiljada i 214 dinara ili 59,2 procenta u odnosu na godišnji plan. Ona je naglasila da su u ovom periodu rashodi i izdaci iznosili 2 milijarde i 605 miliona 716 hljada i 375 dinara ili 56,1 odsto, a ostvaren je i budžetski suficit od 8,5 miliona dinara.Među rashodima vodeće mesto imali su oni koji se odnose na zaposlene i to procentualno  72,7 odsto u odnosu na godišnji plan, podvukla je Milosavljebićeva. Većnici su se pozitivno izjasnili i o Predlogu odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu za ovu godinu.Kako je kazala Marija Milosavljević razlozi za donošenje rebalansa budšeta su se nametnuli zbog usklađivanja rashodovne i prihodovne strane , ali i zbog donošenja mera Vlade Srbije koje su usmerene ka smanjenju negativnih efekata epidemje koronavirusa kroz pomoć privatnom sektoru kroz razne vidove pomoći i zarada.Ove mere uticale su na to da se u bužetu grada nalazi 349,6 miliona manje nego što je planirano. Usvojen je i Predlog kadrovskog plana Službe za budšetsku inspekciju grada Članovi Gradskog veća usvojili su i Predlog odluke o konverzji grada Leskovca u trajni ulog u kapitalu preduzeća za vodne puteve ,,Ivan Milutinović” PIM Beograd. Usvojen je i Predlog Odluke o konverziji potraživanja grada Leskovca u trajni ulog u kapitalu prvrednog društva FULL PROTECT d.o.o Beograd. Na sednici je prihvaćen i Predlog Odluke o otpisu potraživanja na osnovu neizmirenih obaveza ustupljenih javnih prihoda grada Leskovca prema privrednom društvu za održavanje zgrada d.o.o iz Beograda. Usvojen je i pregled Odluke o konverziji potraživanja na osnovu neizmirenih ustupljenih javnih površina u trajni ulog u kapitalu društva za prezentaciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida ,,Zaštitna radionica” d.o.o Beograd. Na kraju sednice prihvaćen je i Predlog Odluke o utvršivanju cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti.

Categories: Društvo

Leave a Reply