Дан: 2. октобра 2020.

ZA DANAS: Subota

Micko elekrtičar iskopao nešto iz scenarija čuvene finalne priredbe ’’Susreti sela’’ lebanskog kraja. Micko piše: – Teško bolestan Dragoljub moler pita suprugu:– Jeli Rado, šta će biti ako ja sutra umrem?– Subota, […]