Društvo

Žene u Jugoslaviji pre tačno 75 godina izborile se za pravo glasa

Pre tačno 75 godina, 11. avgusta 1945. godine, žene u Jugoslaviji su se izborile za pravo glasa.

Pravo glasa za žene bilo je potvrđeno još 1941. godine u dokumentima Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije, koji je u tom periodu imao vlast na teritorijama oslobođenim od nacističke okupacije. To pravo je prvi put iskorišteno nakon Drugog svetskog rata, na izborima za Ustavotvornu skupštinu u novembru 1945. Tada su za Ustavotvornu skupštinu glasali svi muškarci i žene u zemlji s navršenih 18 godina života. Nakon ovih izbora, prvih na kojima su Jugoslavenke imale pravo glasa, 29. novembra 1945. godine je ukinuta monarhija i proglašena Federativna Narodna Republika Jugoslavija.

Iste godine su se za pravo glasa izborile i žene u Francuskoj i Italiji.

Categories: Društvo

Leave a Reply