Društvo

Prijava za Eko naknadu

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije saopštila je da će od 18. jula na portalu Lokalne poreske administracije biti omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (EKO taksa) na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu da 31. jula ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Napomene u vezi sa unosom podataka u prijavu – Obrazac 1:

– Potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi (pošto podatak o periodu nije sastavni deo obrasca);

– Unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara);

– U polje „jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost“ unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprava, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost.

Prijave za prethodnu 2019. godinu, za period od 7. do 31. decembra, ne mogu se podnositi elektronski, navodi se u saopštenju.Sva pravna lica i preduzetnici koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu da 31.07.2020.godine ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020.godinu.

Od subote, 18.07.2020.godine, na Portalu LPA (lpa.gov.rs) biće omogućeno ektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine (EKO taksa) na Obrascu 1 za 2020.godinu.

Podsećamo obveznike da je plaćanje eko takse uređeno Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i postalo je obavezno za sva pravna lica i preduzetnike.

Kriterijum za određivanje aktivnosti koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu je pretežna delatnost:

– ona koja je registrovana u APR

– ona čijim je obavljanjem pravno lice ili preduzetnik ostvario najviše prihoda u prethodnoj godini.

Uredbe možete videti da li vaša delatnost ima veliki, srednji ili mali uticaj na životnu sredinu, kao i propisanu visinu iznosa naknade.

Koliku taksu ćete plaćati osim od delatnosti, zavisi i od toga da li ste klasifikovani kao veliko, srednje, malo ili mikro pravno lice ili preduzetnik. Na osnovu ova dva parametra, jedinica lokalne samouprave rešenjem utvrđuje iznos naknade, koja se plaća u jednakim mesečnim ratama, u roku od 15 dana po isteku meseca.

Categories: Društvo

Leave a Reply