Društvo

Lekari sa primorja uz kolege iz Nikšića: Suprotstavljamo se gušenju slobode duha i intelekta, „jer kolege su braća moja“

Lekari sa primorja pružili su punu podršku kolegama iz Nikšića, i stali u odbranu profesije, pravde i ljudskih prava. „Puna podrška kolegama iz Nikšića! Slobodno, dostojanstveno i odgovorno!
Suprostavljamo se svakom vidu osude i gušenja slobode duha i intelekta, „…jer kolege su braća moja!“, istakli su 

Budva

1.    dr Živadin Petrović, specijalista medicine rada
2. dr Rajna Dapčević, specijalista mikro biologije
3. dr Milena Filotić, specijalista medicine rada
4. dr Nevenka Duletić, specijalista neuropsihijatrije
5. dr Nives Nedović, specijalista opšte medicine
6. dr Marija Zekić, specijalista opšte i porodične medicine
7. dr Milica Marović, specijalista ginekologije i akušerstva
8. dr Marija Kustudić, specijalista ginekologije i akušerstva
9. dr Milka Novović, specijalista neuropsihijatrije
10. dr Olivera Simić Kovačević, specijalista dermatovenerologije
11. dr Goran Pešović, opšta medicina
12. dr Gordana Pešović, stomatolog
13. dr Svetlana Mandić, specijjalizant mikrobiologije
14. dr Slobodan Krapović, specijalista hirurgije
15. dr Vesna Radonjić, specijalista biohemije
16. dr Božidar Vujičić, stomatolog
17. dr Tamara Todorović, specijalista mikrobiolog
18. dr Jelica Popović, opšta medicina
19. dr Jovana Rakonjić, specijlaizant oftamologije
20. dr Anđela Bečić, specijalizant interne medicinne
21. dr Marko Mitrović, specijalizant medicine rada
22. dr Ljiljana Krstajić, specijalista pedijatrije
23. dr Dragoje Čizmović, specijalista pedijatrije
24. prof. dr Ranka Mirković, specijalista pedijatar
25. dr Žarko Nikčević, specijalista mikrobiologije
26. dr Borka Miljković, specijalista oftamologije
27. dr Vojin Miljković, opšta medicina,
28. dr Sada Miljković, opšta medicina
29. dr Veselinka Vesna Knežević, stomatolog,
30. dr Mirjana Gregović, stomatolog
31. dr Slavica Todorović, stomatolog
32. dr Aleksandar Ćorović, stomatolog
33. dr Predrag Ćorović, stomatolog
34. dr Danijela Drpljanin, stomatolog
35. dr Jovan Milović, specijalizant urgentne medicine
36. dr Jelena Pejović, specijalista sportske medicine
37. dr Jelena Potpara, stomatolog

Kotor

1. dr Nikola Golo – gastroenterolog
2. dr Darko Topić – urolog
3. dr Goran Jovanović – internista
4. dr Dino Pagnacco – ortoped
5. dr Nebojša Gulić – anesteziolog
6. dr Tatjana Bjeković – anesteziolog
7. dr Nenad Sekulić – hirurg
8. dr Ljiljana Knežević – infektolog
9. dr Lidija Krtolica – Zečević – radiolog
10. dr Maja Đurašević – ORL
11. dr Miladin Lisov – urolog
12. dr Petar Milić – specijalizant
13. dr Branko Ćetković – oralni hirurg
14. dr Antonia Mihaljević – specijalizant
15. dr Snježana Filipović – transfuziolog
16. dr Tanja Laličević – epidemiolog
17. dr Andrija Ćetković – psihijatar
18. dr Nevenka Duletić – psihijatar
19. dr Nevenka Bećir – specijalizant
20. dr Vesna Mandić – anesteziolog
21. dr Marina Roganović – psihijatar
22. dr Branka Čizmović –specijalista psihijatrije
23. dr Milka Bulatović – specijalista psihijatrije

Tivat

1. dr Vjera Lipovac Usanović, pneumofitiziolog
2. dr Lidija Isailović, specijalista interne medicine
3. dr Dražen Velimirović, dr. med
4. dr Milan Marković, specijalista dječije i preventivne stomatologije
5. dr Ivan Mirković, specijalista ortopedije vilica
6. dr Tanja Papić, psihijatar
7. dr Svetlana Marković Perić, specijalista urgentne medicine Izvor:In4S

Categories: Društvo

Leave a Reply