Društvo

LESKOVAC: Usvojen predlog odluke o budžetu

Odbornici Gradske Skupštine usvojili su Predlog odluke o budžetu grada Leskovca. Obrazlažući ovaj predlog gradonačelnik dr Goran Cvetanović kazao je da je budžet za narednu godinu projektovanna iznos od 4.630.279.000 dinara, a sa još dodatnih 99.028 miliona sopstvenih prihoda budžetskih korsnika, on će ukupno iznositi 4.729.307.000 dinara, što je za 6,6 posto, ili oko 300 miliona više od ovogodišnjeg budžeta. U strukturi prhoda, kako je rečeno najveći deo zauzimaju porezi, a u okviru njih porez na zarade od 1.680.000 dinara, što je za 258 miliona više nego ove godinePorez na prihode od samostalnih delatnosti planiran je u iznosu od 170 miliona, 20 miliona više nego ove godine, porez na imovinu fizičkih i pravnih lica je 225 miliona, porez na dobra i usluge 106,1 milion, a u okviru ove grupe prihoda najznačajnija je komunalna taksa za držanje motornih vozila u iznosu od 75 miliona. Firmarina je planirana na 75 miliona što je za 21 posto više nego ove godine.Kako je zaključeno budžet za 2020. godinu je razvojni. Na sednici je usvojen Nacrt kadrovskog plana Gradske uprave grada Leskovca za 2019 godinu,predlog kadrovskog plana Gradskog pravobranilaštva i Službe za budžetsku inspekciju.

Categories: Društvo

Оставите одговор