Društvo

PAŽNJA: Opasne online krađe podataka i novca

Verovatno ste gledali filmove o tome kako je nekom ukraden identitet ili skinut sav novac sa bankarskog računa, a sve to online i bez ikakvog znanja osobe kojoj je šteta učinjena.

Upravo to se dešava i u stvarnom životu. Postoji veliki broj sajtova koji su kreirani upravo s ciljem da vam učine štetu kako bi vam uzeli novac ili neke poverljive podatke. Takođe, postoji veliki broj ljudi koji svakodnevno osmišljavaju kako da kreiraju nove sajtove tog tipa.

Takvi sajtovi najčešće ne izgledaju zlonamerno, ili je reč o pop-up reklamama na koje “slučajno” kliknete, tako da, iako ste napredni korisnik interneta, ne možete biti svesni da ste upali u online zamku.

Dovoljno je da samo jedan takav zlonameran sajt dođe do vaših ličnih podataka, pa da vam nanese veliku štetu. Ukoliko ste nepažljivi i nemate dodatnu internet zaštitu, ovakvi sajtovi mogu da preuzmu vaše profile na društvenim mrežama, mogu da dođu do podataka sa vaših mobilnih telefona, da vam “ukradu” novac sa bankarskog računa i sl.

Prema statistikama kompanije SecuCloud, na uzorku od 500.000 korisnika utvrđeno je da na mesečnom nivou bude blokirano 7.955.142 zlonamernih pretnji, što je u proseku 15 takvih pretnji po korisniku.

Od ovog broja čak:

–       4.510.400 pretnji su takozvanog “malware” tipa

–       1.754.719 pretnji su “phishing” i “fraud”

–       1.679.987 pretnji su “anonymizers”

–       8.462 su “botnets”

–       1.574 su “hacking”.

Dakle više od 78% su upravo “malware”, “phishing” i “fraud” pretnje koje su potencijalno i najopasnije.

“Phishing” je termin za stranice koje se koriste u svrhu prevare i obmane, kao što je krađa finansijskih ili drugih podataka korisničkog računa. Ove stranice su najčešće dizajnirane tako da izgledaju kao potpuno legitimne stranice da bi prevarom od korisnika dobile njihova ovlašcenja.

“Malware” su stranice koje instaliraju zlonamerni softver ili resurse na uređaj korisnika, s namerom da vrše promene na sistemu ili omoguće trećem licu praćenje bez pristanka korisnika.

“Botnets” su stranice koje upravljaju mrežom botova.

“Hacking” stranice vrše promocije ili daju savete kako izvršiti neovlašćeni pristup vlasničkim kompjuterskim sistemima, u svrhu krađe informacija, vršenja prevare, stvaranja virusa, ili činjenja druge nezakonite radnje u vezi s krađom digitalnih informacija.

“Anonymizers” su web anonimizatori, proxy server i stranice koje deluju kao posrednik u pretraživanju (surfing) drugih web stranica, na anoniman način, da bi zaobišle web filtriranje ili to čine iz drugih razloga.Krupljani,BuT

Categories: Društvo

Leave a Reply