Društvo

Leskovac dobio dozvolu za izgradnju Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Grad Leskovac, kao investitor i naručilac je od nadležnog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ishodovao Rešenje o građevinskoj dozvoli za izgradnju Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, objekti linije mulja, II faza izgradnje projekta.

Građevinska dozvola je ishodovana 12.04.2019.godine. Sa realizacijom projekta se otpočelo krajem 2017.godine, pošto je izvođač radova, francuska firma „SADE CGHT“ zvanično uvedena u posao od strane nadzornog organa i tehničke kontrole, firme Beohidro doo.

Faza projektovanja je završena, i po pravosnažnosti Rešenja o građevinskoj dozvli za 30 dana od dana objavljivanja ( 12.04.2019. godine datum objavljivanja građevinske dozvole ), Grad Leskovac očekuje početak izgradnje objekata linije mulja, CPPOV, II faza. Vrednost projekta izgradnja CPPOV-a, linija mulja, II faza je 427.000.000,00 RSD.

Objekti Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, I faza, objekti na liniji vode i delimičan tretman mulja su izgrađeni, vrednost izgradnje objekata I faze je 10.5 miliona eura.

Objekti CPPOV-a, I faza, linija vode i delimičan tretman mulja još uvek nisu u funkciji, kako nije izvršen probni rad zbog nedostatka ulaznog parametra-otpadne vode, tj. nefunkcionalnosti gradskog kolektora. Značaj realizacije projekta – Izgradnja gradskog kolektora, veoma je važan za Grad Leskovac i od realizacije ovog projekta zavisi i realizacija i završetak projekta izgradnja CPPOV-a, linija mulja, II faza izgradnje.

Categories: Društvo

Оставите одговор