Društvo

LESKOVAC: Donacija Unicefa i Yure Domu Zdravlja

U okviru ‘’Programa za razvoj dece u ranom detinjstvu’’, koji Ministarstvo zdravlja realizuje u saradnji sa Unicef-om, leskovački Dom zdravlja, odnosno Služba polivalentne patronaže, na poklon je dobila četiri tableta za rad na terenu. U projekat je uključeno 10 patronažnih sestara, pa će im nova oprema omogućiti dostupnost različitim informativno-edukativnim materijalima i preporučenim instrumentima za rad sa porodicama novorodjenih beba, te jednostavnije prikupljanje, praćenje i obradu podataka. Tako je društveno odgovorma kompanija „Yura“, je Domu zdravlja, sa ciljem obnavljanja i osavremenjivanja informatičke opreme koju koriste izabrani lekari, donirala je 21 računar, 18 štampača i 5 led monitra, ukupne vrednosti 1o hiljada evra. Obzirom na činjenicu da je od 1. marta, počela upotreba elektronskog recepta, nova oprema će znatno povećati kvalitet i efikasnost usluge primarne zdravstvene zaštite. Tako je Dom zdravlja Leskovac, u poslednja dva meseca, zahvaljujući donacijama, u značajnoj meri obnovio i osavremenio  informatičku opremu, neophodnu za rad izabranih lekara i Službe patronaže.

Categories: Društvo

Оставите одговор