Društvo

Svetski dan bubrega

Svetski dan bubrega obeležava se na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju i iternacionalnog udruženja Fondacija za bubreg u više od 100 zemalja širom sveta. Od 2006. godine obeležava se svakog drugog četvrtka u martu mesecu. Cilj je podizanje svesti o važnosti bubrega, organa koji ima ključnu ulogu u održavanju života i upoznavanje javnosti da su bolesti bubrega česte, opasne i izlečive. Mora da se istakne činjenica da povećenje znanja o svesnosti o faktorima rizika za nastanak bolesti bubrega kao i promocija zdravih stilova života koja uključuje pre svega pravilnu ishranu i fizičku aktivnost, mogu u značajnoj meri da pomognu u sprečavanju nastanka ovih bolesti. Procenjuje se da će do 2025. god. 18% muškaraca i preko 21% žena, širom sveta biti gojazno, a 6% svih muškaraca i 9% svih žena ekstremno gojazni. U nekim zemljama gojaznost je već prisutna kod više od jedne trećine odraslog stanovništva i značajno doprinosi obeljevanju i umiranju, kao i visokim troškovima lečenja na godišnjem nivou.

Gojaznost je potencijalni faktor  rizika za razvoj bolesti bubrega. Naime, gojaznost povećava rizik za razvoj glavnih faktora rizika hronične bubrežne insuficijencije, kao terminalne bubrežne insuficijencije iz razloga što kod gojanih osoba bubrezi rade više o filtriraju veću količinu krvi nego što je normalno kako bi odgovorili na povećane metaboličke zahteve. Podaci iz literature govore da gojazne osobe imaju dva do sedam puta veću šansu za razvoj terminalne bubrežne insuficijencije u odnosu na osobe normalne telesne mase, kao i da se napadi akutnog oštećenja bubrega češće javljaju kod gojaznih osoba. Smanjenje telesne mase može u značajnoj meri usporiti progresiju hronične bubrežne insuficijencije.

Osam zlatnih pravila za smanjenje rizika za razvoj bolesti bubrega

1.Budite fizički aktivni

2.Redovno kontrolišite nivo šećera u krvi

3.Kontrolišite krvni pritisak

4.Hranite se pravilno i održavajte normalnu telesnu težinu

5.Uzimajte dovoljne količine tečnosti

6.Prestanite da pušite

7.Ne uzimajte lekove koji nisu propisani receptima

8.Redovno kontrolišite bubrege ukoliko imate jedan ili više faktora rizika

Proverite svoj rizik za bolesti bubrega

*Imate li povišeni krvni pritisak?

*Imate li šećernu bolest?

*Imate li prekomernu telesnu težinu?

*Imate li više od 65godina?

*Da li je bilo bolesti bubrega u vašoj porodici?

*Da li ste malokrvni?

Ako imate jedan ili više potvrdnih odgovora, javite se izabranom lekaru.

Categories: Društvo

Оставите одговор