Društvo

Grad Leskovac i SANU potpisali ugovor o realizaciji projekta

Grad Leskovac i Srpska akademija nauka i umetnosti su potpisali ugovor koji se odnosi na realizaciju i finansiranje projekta „Uloga i uticaj turizma na lokalni ekonomski razvoj: analiza potencijala Grada Leskovca i Jablaničkog okruga.“ Cilj projekta je analiza ekonomske aktivnosti i performansi privrede grada Leskovca i Jablaničkog okruga. „Grad Leskovac ima svest o tome da je veoma važno biti deo mreže organizacija i da je neophodno da stalno produbljuje otvorenu i iskrenu komunikaciju sa obrazovnim i drugim instuticjama. SANU radi za sredinu i za dobrobit naroda Republike Srbije i to je zajednički cilj koji grad Leskovac i SANU imaju“, kazao je gradonačelnik Goran Cvetanović. Povodom potpisivanja ugovora predsednik ogranka SANU u Nišu, akademik Ninoslav Stojadinović izrazio je veliko zadovoljstvo zbog projekta koji će u velikoj meri doprineti razvoju turističkih potencijala u Leskovcu. Projekat će biti realizovan u tri faze u periodu od 8 meseci.

Categories: Društvo

Leave a Reply