Ljudi i događaji

ZA DANAS: Rakidžija

A Caci iz Grdilicu poslao jednu svoju zabelešku.                         Onomad lista mali Miloš iz Oraovicu knjigu iz školu pa odjednom pita tatka si Mijodraga:
– Tate, tate, zašto se Zemlja okreća?
– Koje be, zašto se Zemlja okreće? Pa slušaj, be, da nisi ti našao onu moju rakiju što sam gu ostavija u šupu?!

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply