Društvo

LESKOVAC: U toku radovi na kraku Tulovske reke kod Guberevca

Danas je gradonačelnik Leskovca dr Goran Cvetanović sa grupom najbližih saradnika, kod  Guberevca, na kraku Tulovske reke kod mesta zvanog Carina, obišao radove koji su obuhvaćeni Operativnim planom odbrane od poplava za vode drugog reda. Na ovoj lokaciji radovi će biti izvedeni u dve faze ukupne dužine 700 metara. U okviru prve faze biće izvršeno  izmuljavanje kanala od taloga mulja i otpadnog materijala kao i proširenje korita kanala, dok druga faza obuhvata radove na pet lokacija gde će se ugraditi ukupno 25 propusta sa uređenjem odnosno nasipanjem šljunka na lokacijama gde su smešteni propusti.                                                                                                               -Cilj radova je zaštita od poplave velikih voda Tulovske reke naseljenog mesta Guberevac i vrednost radova iznosi preko 250.000 dinara, rekao je gradonačelnik Leskovca dr Goran Cvetanović.On je podsetio da je grad Leskovac na sednici Skupštine juna meseca doneo Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda  koji između ostalog sadrži i segment plana koji se odnose na preventivne radove u vodoprivredi na koje predstavljaju potencijalnu opasnost za pojavu poplavaOvaj plan donosi se sa ciljem zaštite stanovništva, materijalnih dobara, poljoprivredne proizvodnje i infrastrukturnih objekata od poplava većih razmera, naglasio je Cvetanović .  Tulovska reka je ključni problem na teritoriji grada Leskovca kada su u pitanju poplave jer je bila glavni razlog i uzrok svih većih polava na našoj teritoriji pogotovu one iz 2010 godine. Ovde problem moramo rešiti sistemski, a sistemsko rešenje je novo korito Tulovske reke.To je ozbiljan projekat i trenutno smo u fazi izrade tehničke dokumentacije.U pitanju je trasa od dva kilometra i sto metara, seče se stari grdelički put tu će biti i most, jer je cilj da se sve te velike vode skrenu ispred ovih naseljenih mesta  da odu prema Južnoj Moravi a da staro korito Tulovske reke zadrži vodu samo u onom biološkom minimumu koji je neophodan zbog životinjskih vrsta. Vrednost tih radova iznosiće između 70 i 100 miliona dinara“,rekao je Boban Sokolović šef Odeljena za privredu i poljoprivredu.                                                                                                Zoran Stanković, predsednik Saveta mesne zajednice Guberevac  u ime stanovnika ovog mesta zahvalio se gradonačelniku i lokalnoj samoupravi na saniranju i uredjenju kanala Tulovske reke koje će doprineti bezbednosti domova stanovnika ovog mesta. Operativnim planom odbrane za 2018 preventivni radovi će biti izvedeni na 17 lokacija u 17 katastarskih opština i to: Razgojna,Donja Lakošnica, Zalužnje, Donje Sinkovce, Radonjica, Nakrivanj, Šainovac, Miroševce, Gornja Jajina, Velika Biljanica, Donja Slatina, Gornje Trnjane, Donje Brijanje, Rajno Polje, Guberevac, Milanovo i Gradašnica. Radovi na ovim lokacijama započeti su početkom septembra, a rok za završetak je 50 radnih dana i do sada je realizovano oko  60%  radova predviđenih ugovorm. Ukupna vrednost radova iznosi preko 4,6 miliona dinara i oni se finansiraju iz budžeta grada Leskovca.Grad Leskovac je od 2012. godine do sada izdvojio oko 40 miliona dinara za uređenje reka i kanala u svojoj nadleđnosti.

 

Categories: Društvo

Leave a Reply