Društvo

Izmene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi

Skupština Srbije usvojila je 20. Juna izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi i državnoj upravi kojima se postiže bolja primena instituta neposredne demokratije i veće uključivanje javnosti, kao i efikasniji rad opština i gradova. Zakon o lokalnoj samoupravi stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku. Gradske i opštinske uprave imaju obavezu da usklade svoje statute sa odredbama novog Zakona devet meseci od stupanja na snagu.

Categories: Društvo

Leave a Reply