Društvo

LESKOVAC: Rekonstrukcija ulica

Na konfereciji za medije dr Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca.je, izmedju ostalog, rekao da Leskovac svakog dana poprima novi izgled, sređujemo fasade, rekonstruišemo i izgrađujemo nove saobraćajnice. U proteklom periodu izgrađeno je i rekonstruisano skoro 20 hiljada metara puteva.Trenutno je u toku rekonstrukcija centralne zone grada Leskovca gde su u toku radovi na pojačanom održavanju saobraćajnica i trotoarskih površina, postavljeni su saobraćajni znaci. Asfaltirane su ulice Ratka Pavlovića, Radoja Domanovića, a biće uređeno još 5 saobraćajnica. Predmet ugovora je pojačano održavanje kolovoza saobraćajnica u sledećim ulicama: Maksima Gorkog, Cara Dušana, pomenutim ulicama Radoja Domanovića i Ratka Pavlovića, Vojvode Mišića, Goce Delčeva i u Partizanskoj.
Vrednost ovih radova iznosi oko 35 miliona dinara, a sredstva za realizaciju ugovora obezbedio je Grad Leskovac. Izvođač radova je „ABM PUTOGRADNJA“ d.o.o. Mramor, Merošina. Radovi se izvode na osnovu projekta koji je uradila JP „Urbanizam i izgradnja“ Leskovac i na osnovu rešenja o prihvatanju tehničke dokumentacije – glavnog projekta za izvođenje radova, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši JP „Urbanizam i izgradnja“ Leskovac.
Takođe, predmet ugovora su i izgradnja trotoara od behaton ploča, ugradnja novih ivičnjaka, ugradnja novih gajger slivnika, visinsko nivelisanje postojećih šaht poklopaca kao i sadnja novih drvoreda u navedenim ulicama sa izradom metalnih štitnika oko sadnih mesta.

Categories: Društvo

Leave a Reply