Nekategorizovano

Radionica USAID-a u Leskovcu: ‘’Kako do povoljnih bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća

Danas je u velikoj sali Regionalne privredne komore Leskovac održana radionica USAID-a sa privrednicima Jablaničkog i Pčinjskog okruga na temu ‘’Kako do povoljnih bespovratnih sredstva za mala I srednja preduzeća. Inače, kakoje ovom prilikom rečeno ova radionica ima za cilj da olakša finansiranje malih i srednjih preduzeća (MSP) u Srbiji, te da im pored finansiranja od strane banaka omogući pristup bespovratnim IPARD sredstvima, kao i da im približi finansiranje od strane investicionih fondova. Srpsku ekonomiju čini preko 10 hiljada aktivnih MSP, koja zapošljavaju preko 500 hiljada radnika. MSP imaju učešće od 48,9% u privredi mereno brojem zaposlenih i 46,7% mereno poslovnim prihodima u 2016. godini. Finansijski položaj malih i srednjih preduzeća se kontinuirano poboljšava i prisutan je pozitivan trend u smislu rasta prihoda, profitabilnosti i neto dobitka u prethodne tri godine što utiče na rast kapaciteta za zaduživanje MSP.  I pored svog značaja za celokupnu domaću ekonomiju MSP u Srbiji se susreću sa velikim jazom u njihovim potrebama za finansiranjem i dostupnim eksternim izvorima finansiranja. MSP treba da se bolje pripreme za finansiranje od strane komercijalnih banaka, ali i da se upoznaju sa alternativnim izvorima finansiranja, kao što su IPARD i druga bespovratna sredstva, kao i sa finansiranjem od strane investicionih fondova.  Na današnjoj radionici je govorio Aleksandar Pavlović, direktor USAID Projekta za konkurentnu privredu na temu Usluge za MSP – Analiza tržišta, brendiranje, distribucija.

Inače, učešće u radionici su osim Vladimira Pavlovića uzeli i Milos Savić, WM Equity Partners, Julijana Mijatović, UniCredit Banka ad Beograd, Dejan Serdar, Eskpert za IPARD, Milan Marinković, FIMA Invest – Društvo za upravljanje investicionim fondovima, Aleksandra Prokopović, Strela doo, Djurdje Spasojević, RZ Agro doo, Milan Marinkovic i Marko Ćulić, WM Equity Partners Kako se čulo tokom veoma konstruktivne I zanimljive rasprave ova radionica ima za cilj da okupi sve relevantne učesnike i da podeli njihova iskustva, potrebe i mišljenja na temu podizanja kapaciteta MSP za prikupljanje svih raspoloživih izora finansiranja, sa posebnim akcenotom na proizvođače i prerađivanče voća i povrća.

Categories: Nekategorizovano

Оставите одговор