Ljudi i događaji

Danas je Sveti Luka – Lučindan

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava dva praznika – Svetog apostola i jevanđelistu Luku i Svetog Petra Cetinjskog, koji su, iako predstavnici dve različite epohe, svojim delima zadužili pravoslavlje.

                                                                                                                                                Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik posvećen Svetom jevanđelisti i apostolu Luki, u narodu poznatom kao Lučindan. Mnogi Srbi danas utorak 31. oktobar slave Svetog Luku, apostola i jevanđelistu, i ovo je jedna od najvećih slava kod Srba.

Sveti Luka je rodom bio iz Antiohije Sirijske. U mladosti je izučio grčku filozofiju, medicinu i živopis. Legenda kaže da se licem u lice sreo se sa Isusom i bio je „svedok čudesnih dela Isusa. Vrativši se u Antiohiju, postao je saradnik apostola Pavla, putujući svuda sa njim u Rim, i obraćajući u hrišćanstvo neznabošce. Napisao je jevanđelje na molbu mnogih hrišćana oko 60-te godine, a po smrti apostola Pavla poče da propoveda Jevanđelje Hristovo i po Dalmaciji, Italiji, Makedoniji i drugim mestima. Živopisao je ikone, i to ikonu: Presvete Bogorodice (tri ikone), i ikone svetih apostola Petra i Pavla. Zbog toga se i smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. Ubijen je u 84. godini života, kada su ga idolopoklonici stavili na muke i obesili o jednu maslinu u gradu Tebi. Njegove mošti prenete su u Carigrad za vreme cara Konstancija, sina cara Konstantina. Kasnije su potpale pod vlast Turaka.

Hrišćanska tradicija drži da je Luka napisao Sveto Jevanđelje po Luki – treće jevanđelje (po redosledu u Novom zavetu), i Dela apostolska. Malo ljudi zna za istorijsku vezu Svetog Luke i Srbije. Naime, jedan srpski vladar je bio taj koji je vratio mošti ovog evanđeliste među hrišćane. Despot Đurađ Branković je 1453. godine otkupio mošti svetog Luke za 30.000 zlatnika od sultana Murata II i preneo ih u Smederevo, odakle su 1459. odnete u Bosnu, a potom 1463. u Dubrovnik, pa su na kraju prodate u Veneciju.                           Sveti Luka je bio jedan od najcenjenijih lekara i lečio je besplatno. Poštuje se kao zaštitnik medicine i farmacije, bolnica i apoteka, lekara, farmaceuta i bolesnika. Na mestu gde je sahranjen dešavala su se mnoga čuda i isceljenja pa se veruje da njegove mošti imaju isceljiteljsku moć.                                                                                                                    U narodnom kalendaru Sveti Luka ili Lučindan uzima se kao deobni dan jeseni i zime, posle kojeg počinju hladni, snežni dani…

Danas je Sveti Petar Cetinjski

Sveti Petar Cetinjski bio je mitropolit crnogorski. Rođen je 1749. u selu Njeguši. Stupio je u monaški čin u svojoj 12. godini. Godine 1782. postaje mitropolit i gospodar Crne Gore. Sav svoj život, viteški i sveti, posvetio je svom narodu. Radio je na pomirenju zavađenih plemena i branio zemlju od osvajača. Proslavio se pobedom nad Napoleonovom vojskom u Boki i Dalmaciji.                                                                                                                   Iako je bio knez, živio je kao prost monah u jednoj teskobnoj keliji. Upokojio se 31. oktobra 1830. godine. Njegove čudotvorne mošti počivaju u Cetinjskom manastiru.

 

 

Categories: Ljudi i događaji

Оставите одговор