Društvo

U toku čišćenje korita reke Jablanice u Lebanu

Izuzuzetno dobrim tempom se radi na čišćenju korita reke Jablanice u Lebanu i sva mehanizacija firme HSV DOO VLASOTINCE je uključena u rad.
Uređenje korita reke Jablanice podrazumeva čišćenje neregulisanog i regulisanog korita (od mosta za naselje Rekarci u dužini od oko 1000 metara) od šiblja, drveća i nanosa, do spajanja sa dvogubom regulacijom reke Jablanice. Nastavak radova podrazumeva čišćenje regulisanog korita reke (dvogube regulacije) u dužini od oko 2000 metara od nanosa iz minora i forlanda i sanaciju kamene obloge na levoj i desnoj obali, posebno na ušću reke Šumanke. Trenutno stanje sa radova na čišćenju korita, možete videti u priloženim slikama:

Оставите одговор