Ljudi i događaji

Prijem povodom Svetskog dana Roma

Romi Mesko

Povodom Svetskog dana Roma, 8. Aprila, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović priredio je prijem za predstavnike romske nacionalne manjine. Tom prilikom Vasip Bakić, koordinator za romska pitanja grada Leskovca je rekao da je dobra saradnja izmedju lokalne samouprave i pripadnike ove nacionalne manjine dovela do poboljšanja položaja Roma, pre svega, u oblastima obrazovanja i zdravstva. Prema njegovim rečima, ove godine akcenat će biti na unapredjenju infarstrukture u romskim naseljima.-U naselju ‘’Podvrce’’ izvršiće se zamena vodovodne mreže, dok će u ‘’Sat mali’’ pored vodovodne biti zamenjena i kanalizaciona mreža, a povaj deo grada biće i afaltiran, rekao je Bakić i dodao da je Leskovac jedan od 24 grada u Srbiji u kojima se sprovodi projekat inkluzije Roma.
-Rezultate koji postižu mobilni timovi na terenu su dobir i govore o brojnim aktivnostima u kojima romi uzimaju učešće svesni da je edukacija i uključivanje u društveni život važan preduslov za potpunu inkluziju, rekao je ovom prilikom gradonačelnik Cvetanović. Inače, u Leskovcu šivi oko 8.000 Roma, a u okolnim naseljima i selima još o0ko 4.000.

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply