Ljudi i događaji

Četiri nivoa podsvesti koja oblikuju vašu ličnost

Beba sa majkom

Dobro je poznato da formiranje ličnosti počinje od malena, od prvog kontakta sa najbližim osobama, prvih reči, prvih koraka… Ako ste roditelj, imajte na umu da stil vaspitanja, opterećivanje pitanjima kakav ste roditelj ili koliko ljubavi pružate deci – nisu presudni; mnogo je važnije to kakva ste osoba iznutra, kakvom energijom zračite, da li ste srećni, ispunjeni, zadovoljni sami sobom. Verovatno ste i kao dete primećivali da su vaši postupci, reakcije ili reči, često uzrokovane stavom i energijom roditelja.
Sa druge strane, nije reč samo o roditeljskoj brizi i uticaju. Veliki broj iskustava utiču na to kako će se formirati vaša ličnost, a da mnogih od njih niste ni svesni. Mnoge duhovne, isceliteljske metode i pristupi se bave istraživanjem ličnosti i nivoima svesti, odnosno podsvesti, a jedno od njih je i theta isceljivanje, prema kojem vaš um gradi četiri nivoa podsvesti, zaslužnih za formiranje onoga ko ste i šta postajete. Postoje: osnovni, genetski, istorijski i duševni.
Osnovni nivo je ona vrsta iskustva koja počinje dok ste još u majčinom stomaku, pa sve do danas. Vaš životni koncept ispunjen određenim verovanjima, uverenjima, potrebama, željama, ambicijama, zapravo je mešavina onih principa i vrednosti koje zastupaju vaši roditelji. Sve što ste naučili kao dete, postaje osnovni obrazac vašeg ponašanja na osnovu kojeg oblikujete život, ali i odnose sa drugima. Briga za sebe je najbolji primer koji roditelj može preneti na dete, ukoliko želi da mu usadi zdrave, razumne navike, jer odatle sve počinje. Ako niste u stanju da brinete o sebi i svojim potrebama, teško da ćete biti uspešni kada je reč o tuđim. Genetski nivo je sačinjen od verovanja koja ste nasledili od svojih predaka; način na koji su vaši preci mislili, osećali, postupali, postaje deo vas. U podsvesti svakog čoveka leže informacije koje se prenose kroz generacije, te tako sve što su proživljavali vaši preci, zabeleženo je u vama samima. Istorijski nivo obuhvata karmu, kolektivnu svest, karmu predaka i sećanja iz prošlih života. Nivo duše označava ono što ste vi suštinski, iznutra; ono što vaša duša uči na svom putu i proživljava kroz različita iskustva.
Putem mnogih energetskih tehnika, kao što je theta isceljivanje, rebirthing ili porodična konstelacija, moguće je vratiti se energetski u fetalno doba i osvestiti razne uticaje kojih ranije niste bili svesni. Ovakav pristup ranim iskustvima je značajan, jer pomaže da se se duhovno i energetski očistite, kao i da ’rešavate’ poteškoće koje vas prate u životu. Baš kao što neće naslediti sve genetske karakteristike roditelja, ne morate odražavati ni jednaku energiju. Često se događa da su deca istih roditelja međusobno potpuno različita, što je povezano i samim odnosom sa roditeljem, ali i sa time kako čija ličnost ’reaguje’ na određena ponašanja. Ipak, važno je da su roditelji srećni i spokojni, jer će takve vibracije preneti i na dete; svaka osoba ima obavezu da se poveže sa sobom, pronikne dublje u svoj osećanja i otkrije sve komponente koje je čine, ne bi li pronašla blagostanje, mir i zadovoljstvo.
Izvor:BIZLife, BuT

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply