Politika

Gradsko veće Leskovca: Veće cene komunalija, zapošljavanje i druge odluke

Gradsko vece sednica

Prema predlogu lokalnog akcionog plana, grad Leskovac će, za aktivne mere zapošljavanja u 2015. godini, izdvojiti 27 miliona dinara, uz očekivanje da će država, preko nacionalne službe za zapošljavanje, obezbediti još 12 miliona, odlučeno je na zasedanju Gradskog veća Leskovca.
Inače, nekoliko je različitih programa koje će grad finansirati ove godine. Samozapošljavanje, gde se planira otvaranje 75 malih preduzeća, što će lokalna samouprava i Nacionalna služba subvencionisati sa po šest miliona dinara; Stručna praksa kod privatnog poslodavca- prva stručna znanja steći će 45 lica, uz podršku grada i NSZZ od po tri miliona;
Stručnu praksu za visokoškolce sa prosekom iznad 9 grad će finansirati sa 5 miliona, a otvaranje novih radnih mesta kod privatnih poslodavaca, koje obezbeđuje zapošljavanje 58 lica, sa 7 miliona dinara.
Obuka na zahtev poslodavca je još jedna od aktivnih mera zapošljavanja, a intenzivni pregovori sa Kompanijom “Džinsi“, trebalo bi, prema obećanjima turskog investitora da rezultiraju zapošljavanjem 250 lica do kraja ove godine. Obuku 150 njih finansiraće sa 6 miliona lokalna samouprava, a za 75 nezaposlenih – Nacionalna služba sa 3 miliona dinara.
Očekuje se da, nakon sprovođenja procedura, javni poziv bude raspisan do juna.
Veće je dalo saglasnost na nove cenovnike javno-komunalnih preduzeća “Komunalac“ i “Grdelica“, prema kojima će komunalne usluge održavanja čistoće na javnim površinama, uređenja zelenih površina, slivnika, javnih česmi i slivnika, poskupeti za 3o posto, uz obrazloženje da iste nisu korigovane gotovo pet godina.
Usvojeni su i operativni programi uređenja i održavanja javne higijene u Leskovcu, Vučju, Brestovcu, Grdelici i Predejanu, kojima su definisane sve aktivnosti u 2015. godini, način sprovođenja i sredstva neophodna za to.
Iz gradskog budžeta, će prema današnjoj odluci biti izdvojeno 3,5 miliona dinara za nabavku 100 protiv-gradnih raketa, kako bi se protiv-gradne stanice na vreme snabdele neophodnom municijom.
Gradski većnici odobrili su 70 hiljada dinara Udruženju pčelara, na ime troškova prevoza za organizovani odlazak na Sedmi republički sajam pčelarstva, krajem februara, a 60 hiljada dinara, ušteđenih neodržavanjem koktela povodom Dana državnosti, biće usmereno u Budžetski fond za lečenje oboljenja, stanja ili povreda, koje se ne mogu uspešno lečiti u Srbiji.

Categories: Politika

Leave a Reply