Ljudi i događaji

Danas je Sveti Stefan Dečanski – Mratindan

Sv. Stefan Decanski

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Svetog mučenika Stefana Dečanskog – Mratindan.Sveti mučenik Stefan Dečanski, kralj srpski, sin je kralja Milutina i otac cara Dušana.Po naređenju neobaveštenog oca bio je oslepljen, a po naređenju lakomislenog sina, u starosti udavljen. Pri oslepljenju javio mu se Sveti Nikola u hramu na Ovčem polju i obećao mu da će mu vratiti vid.Pet godina proveo je Sveti Stefan u Carigradu kao zatočenik u manastiru Svedržitelja (Pantokratora). Svojom mudrošću i trpeljivošću, podvigom i blagodušnošću izazivao je divljenje i monaha i celog Carigrada.Kada je prošlo pet godina Sveti Nikola čudotvorno je vratio vid oslepelom kralju Stefanu, koji je odmah potom, iz zahvalnosti sagradio hram Visoki Dečani. Bila je to jedna od najlepših građevina vizantijske umetnosti i srednjovekovne arhitekture na tlu srpske države.Svoj vek proživio je sveti kralj srpski Stefan kao pravednik i mučenik i tako ga i skončao 1336. godine. Sa Svetim Savom i svetim knezom Lazarom Sveti Stefan čini trojstvo najmudrijih, najpožrtvovanijih i najblagorodnijih ličnosti i svetitelja koje je dao srpski narod.

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply