Ljudi i događaji

Šansa za hiljade mladih bez posla

Mladi razgovaraju

Kompanija Nestlé pokrenula je Inicijativu Nestlé needs YOUth u sklopu koje će u naredne tri godine zaposliti čak 10.000 mladih u Evropi, a za dodatnih 10.000 će ponuditi stručnu praksu i pripravništvo. Zaposlenje, pripravništvo ili praksu mladi će moći da obavljaju na svim pozicijama, bez obzira na nivo edukacije – od asistentskih u fabrikama, do onih u prodaji, marketingu i drugim sektorima. 

„Jedna od četiri mlade osobe u Evropi danas je nezaposlena. Razmislite samo kakve će posledice na naše društvo imati nezaposleni mladi ljudi ako ih ostavimo bez prihoda, budućnosti i nade. S obzirom na to da kompanija Nestlé ostvaruje rast u Evropi i stalno ulaže u inovacije, želja nam je učinimo sve što možemo kako bismo ojačali i razvili veštine mladih ljudi i na taj način im povećali mogućnosti za zaposlenje, bez obzira na stepen obrazovanja“ izjavio je Lorent Frix, izvršni potpredsednik i direktor Zone za Evropu kompanije Nestlé.

Ovo je prva inicijativa za zapošljavanje mladih pokrenuta od strane privatne kompanije, koja nastoji da podstakne, razvije i ojača zapošljavanje mladih osoba širom Evrope.

„U sklopu Inicijative kompanija Nestlé Adriatic će u sledeće tri godine u regionu na ugovor o radu primiti 60 osoba mlađih od 30 godina, kao i njih 90 na razne oblike privremenog i povremenog zapošljavanja kroz programe prakse i pripravništva. Uz to, obavezali smo se da ćemo godišnje na privremenim i sezonskim poslovima angažovati još 400 osoba i na taj način im ponuditi dodatno iskustvo, kako bi se povećala mogućnost njihovog kasnijeg zaposlenja“ izjavio je David Gal, menadžer ljudskih resursa kompanije Nestlé Adriatic.

Osim navedene Inicijative, kompanija Nestlé će u Evropi pokrenuti i program „Spremnost na rad“ (Readiness for work) koji će uključivati savetovanje studenata o karijeri, treninge pristupanja intervjuima za zaposlenje, pisanje biografija i informisanje o tržištu rada. Pored toga, sa više od 63.000 dobavljača u Evropi, Nestlé planira da oformi „Savez za mlade“ (Alliance for Youth) kako bi se i oni pridružili ovoj inicijativi i stvaranjem radnih mesta i mogućnosti za mlade ljude.

*Izvor: BIZLife

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply