Ljudi i događaji

GENERATOR: Medjunarodni dan tolerancije u Preševu

Presevo

Obeležavanjem Međunarodnog dana tolerancije, 16. novembra, u Preševu se nastavlja javna kampanja “mi – tu” o unapređenju svesti građana na jugu Srbije o značaju poštovanja manjina i omogućavanju ostvarivanja njihovih prava.

Ulična akcija ispisivanja poruka tolerancije na platnu biće održana 16. novembra od 12 do 14:00 časova pored autobuske stanice u Preševu, čime se nastavlja kampanja započeta akcijom obeležavanja Svetskog dana mira u Bujanovcu.

Poznavanjem drugih kultura, upoznajemo druge ljude, njihove nade, želje, verovanja i kroz njih sagledavamo i svoje. Poznavajući njih nastojimo da razumemo sebe, postajemo tolerantni prema drugačijem i tako postajemo svesni da je različitost ljudsko bogatstvo. Učeći o drugima postajemo tolerantni prema onome što je različito.

Reč tolerancija potiče od  grčke reči tolerare što znači uvažavati tuđa mišljenja i uverenja. Pretpostavlja se da je tolerancija „izum“ ljudskog roda.

UNESCO-va definicija tolerancije:

Tolerancija je poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim i svetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi. Ona je zasnovana na znanju, otvorenosti, komunikaciji i načinu  mišljenja i uverenju. Tolerancija je harmonija u različitostima, dosledno poštovanje ljudskih prava. Biti tolerantan, ne znači tolerisanje socijalnih nepravdi, odbacivanje ili slabljenje tuđih uverenja. To znači biti slobodan, čvrsto se držati svojih uverenja i prihvatati uverenja drugih, različitih. Tolerancija znači da ne podležemo ljutnji i želji da povredimo drugoga. Negativna osećanja možemo imati prema onome što je neko učinio, prema činu, ali ne i prema onome ko je to učinio, tj. prema osobi. Treba da sačuvamo mir, jer samo tako možemo videti posledice svojih odluka. Miran razum je koristan da bismo mogli voditi svoj život i rešavati probleme.

Cilj projekta je senziblizacija društva u četiri opštine na jugu Srbije o važnosti poštovanja prava manjina, borbe protiv diskriminacije i inkluzije. Projekat se bavi manjinskim grupama koje su najdiskriminisanije na jugu Srbije: etničke (albanska i romska), žene, LGBT populacija i osobe sa invaliditetom.

Projekat “Izjednači me!”, pored javne kampanje, obuhvata i: tribine sa poznatim predstavnicima manjinskih grupa na časovima građanskog vaspitanja u izabranim srednjim školama, edukaciju mladih za aktivno delovanje kroz novinarstvo i aktivizam – održavanjem treninga za mlade i formiranjem i radom lokalnih i regionalnih timova profesionalaca/ki iz institucija i organizacija koje se bave manjinama.

Udruženje Generator realizuje projekat “Izjednači me!” uz finansijsku podršku Delegacije Evropske komisije u Srbiji, kroz program EIDHR.

Akcija obeležavanja Međunarodnog dana tolerancije se realizuje u saradnji sa lokalnim timom profesionalaca/ki iz institucija i organizacija koje rade sa manjinama u Preševu – Kancelarija za mlade, Centar za socijalni rad Preševo, Policijska uprava Preševo, Nacionalna služba za zapošljavanje Preševo, Gimnazija „Skenderbeg“ i nevladine organizacije iz Preševa.

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply