Ljudi i događaji

Obeležavanje Medjunarodnog dana borbe protiv fašizma

VRanje naselje ledena stena

Obeležavanjem Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma, 9. novembra, u Vranju se nastavlja javna kampanja “mi – tu o unapređenju svesti građana na jugu Srbije o značaju poštovanja manjina i omogućavanju ostvarivanja njihovih prava.

Ulična akcija slanja razlgednica sa antifašističkim porukama na adrese republičkih i lokalnih vlasti biće održana 9. novembra od 12 do 14 časova na šetalištu Blok Pošta-banka u Vranju, čime se nastavlja kampanja započeta akcijom obeležavanja Svetskog dana mira u Bujanovcu.

Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma obeležava se na dan kada se 1938. godine na nemačkim ulicama dogodilo nasilje koje je označilo početak legitimisanog i javno podržanog progona Jevreja.

Jedna od karakteristika današnjih oblika fašizma je da se javlja među marginalnim grupacijana koje, ako ostanu neopažene, postaju sve snažnije. Srbija nije izuzetak tih pojava, zbog čega im je danas potrebno pridati ozbiljnu pažnju i odgovoriti potpunom marginalizacijom. Toliko decenija nakon Kristalne noći postoji ogromna odgovornost na istoričarima, političarima, sociolozima, ali i aktivistima, da predstave istinu o prošlosti i ukažu na današnje moguće neonacističke devijacije. Pritom se prošlost ne sme relativizovati, jer se samo tako može doći do istinskog doprinosa savremenom antifašizmu i borbi protiv današnjih oblika antisemitizma i ksenofobije.

Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma sastavni je deo šestomesečne javne kampanje “mi – tu”  posvećene unapređenju svesti građana o potrebi poštovanja manjina, uključujući i etničke, kao i poštovanja njihovih prava, koju Udruženje Generator iz Vranja realizuje u okviru projekta “Izjednači me!”. Kampanja “mi – tu”, pored konkretnih aktivnosti u pravcu inkluzije manjinskih grupa, obuhvata obeležavanje važnih međunarodnih datuma. Nakon 21. septembra – Međunarodnog dana mira i 9. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma, biće obeleženi i 16. novembar – Međunarodni dan tolerancije, 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava i 8. april – Međunarodni dan Roma

Cilj projekta je senziblizacija društva u četiri opštine na jugu Srbije o važnosti poštovanja prava manjina, borbe protiv diskriminacije i inkluzije. Projekat se bavi manjinskim grupama koje su najdiskriminisanije na jugu Srbije: etničke (albanska i romska), žene, LGBT populacija i osobe sa invaliditetom.

Projekat “Izjednači me!”, pored javne kampanje, obuhvata i: tribine sa poznatim predstavnicima manjinskih grupa na časovima građanskog vaspitanja u izabranim srednjim školama, edukaciju mladih za aktivno delovanje kroz novinarstvo i aktivizam – održavanjem treninga za mlade i formiranjem i radom lokalnih i regionalnih timova profesionalaca/ki iz institucija i organizacija koje se bave manjinama.

Udruženje Generator realizuje projekat “Izjednači me!” uz finansijsku podršku Delegacije Evropske komisije u Srbiji, kroz program EIDHR.

Akcija obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i anti-semitizma se realizuje u saradnji sa lokalnim timom profesionalaca/ki iz institucija i organizacija koje rade sa manjinama u Vranju – Kancelarija za mlade, osnovne i srednje škole, predškolska ustanova “Naša dete”, policijska uprava, Centar za socijalni rad, Centar za razovj lokalnih usluga socijalne zaštite, Kancelarija za romska pitanja, Zdravstveni centar i nevladine organizacije: Neksus, Pozitiv, Udruženje osoba sa paraplegijom, Modus, Odbor za ljudska prava i drugi.

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply