Ljudi i događaji

Javna kampanja “Mi-Tu“

Generator Vr obukaGenerator Vr. obuka Mi Tu

Serijal tribina o problemima manjina na jugu Srbije počeo je 21. oktobra 2013. održavanjem prve dve tribine u Bujanovcu i Preševu, u okviru javne kampanje “mi – tu” koja je posvećena unapređenju svesti građana o značaju poštovanja prava manjina.

Prva dve u nizu planiranih tribina bila su održane na časovima građanskog vaspitanja u Srednjoj stručnoj školi “Sveti Sava” u Bujanovcu i Gimnaziji “Skenderbeg” u Preševu, sa učešćem predsednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije i direktora lokalnog nezavisnog nedeljnika “Novine vranjske” Vukašina Obradovića. Učenici su dobili priliku da kroz otvoren dijalog ostvare širu perspektivu konflikata koji su se dešavali od kraja 1990-ih u širem regionu juga Srbije, koji i dalje utiču na nestabilnost tog područja. Tribine su bile prilagođene specifičnim problemima koji se suočavaju stanovnici Bujanovca te Preševa, sa apostrofiranjem problema svih nacionalnih grupa Albanaca, Roma i Srba.

U narednim mesecima biće održano još 10 tribina na kojima će eksperti predstaviti učenicima/ma šest srednjih škola u četiri opštine na jugu Srbije načine na koje se može uticati na poboljšanje položaja manjina.

Kampanja “mi – tu” počela je obeležavanjem Svetskog dana mira, 21. septembra, uličnom izložbom fotografija “Ratna priča” u Bujanovcu. Na izložbi su predstavljene fotografije autorke Marije Janković iz Beograda koje se direktno bave temom rata, odnosno besmislom ratnih sukoba.

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply