Društvo

Kontrola javnih česmi u Vranju

Poslednja kontrola Zavoda za javno zdravlje u Vranju pokazala je da voda sa česme Toplik 1 nije za piće ier bakteriološki nije isdpravna. Sa tri preostale česme koje kontrolišu – Pršarske, kod Svetinikolske crkve i u ulici Otona Šupančića voda je hemijski i bakteriološki ispravna. Inače, voda sa česama koje su vezane za system gradskog vodovoda je ispravna.

Categories: Društvo

Leave a Reply