Ljudi i događaji

Blokada puta zbog autobusa

Više stotina žitelja iz desetak sela severnog dela Leskovca blokiralo je put na mostu u selu Pečenjevcu, kao i put u blizini sela Šarlinca.

Žitelji ovih sela zahtevali su da na pravcu puta koji povezuje ova mesta sa Leskovcem i dalje na sever ka Nišu stajališta, koja su ukinuta za međumesne prevoznike, mogu svi da koriste.

Blokada je prekinuta posle dvočasovnog protesta i razgovora sa Sašom Pešićem, pomoćnikom gradonačelnika Leskovca i pismenog obaveštenja koje su meštani dobili iz lokalne samouprave da stajališta mogu da koriste svi autoprevoznici u lokalnom, ali i međumesnom saobraćaju.

Autobusima tri autoprevoznika svakoga dana putuje više od 700 stanovnika, među kojima je najviše đaka, studenta i radnika.

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply