Ljudi i događaji

Vojni lekari u selima

’’Vojn lekar na selu’’ je akcija koju sulLekari i medicinski tehničari iz odeljenja za zdravstvenu zaštitu Treće brigade Kopnene vojske su, u sklopu civilno-vojne saradnje izveli akciju u mesnoj zajednici Đulekare, u opštini Medveđa.

U okviru ove mesne zajednice pripadaju sela Gornja Laktašica, Tupale i Drvodelj u kojima živi  60 domaćinstava sa sto stanovnika srpske i albanske nacionalnosti.

Zdravstvena ekipa Treće brigade Kopnene vojske, koji su činili referent u grupi za civilno-vojnu saradnju major Goran Denić, načelnik grupe za zdravstvenu zaštitu major

Zoran Lazarov, medicinski tehničar zastavnik Slaviša Živković i vozač sanitetskog vozila desetar Ivica Mihajlović, pregledao oko četrdeset meštana u prostorijama osnovne škole „Zenal Ajdinović“ u selu Đulekare.

Predsednik opštine Medveđa Slobodan Drašković kaže da je vojska uvek bila uz svoj narod i ovo je jedan od načina da to pokaže. Ovu mesnu zajednicu čine stanovnici i albanske i srpske populacije, oni žive na brdskom i nepristupačnom zemljištu, tako da, zaista, ne postoje uslovi za pružanje svakodnevne zdravstvene zaštite. Zahvalio bih se vojsci što nam pomaže da obiđemo sela, ovo je veoma humana akcija, a mi ćemo se u narednom periodu potruditi da i naše lekare što češće upućujemo na ovakva mesta, veli Drasković.

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply