Obrazovanje

Značaj interneta

Borska internet organizacija (BITNO), u saradnji sa Digitalnom Agendom i gradom Leskovcem organizuje predavanje pod nazivom „BITNO na internetu“. Predavanje će biti održano u subotu 3. marta 2012. godine u sali Skupštine grada sa početkom u 11 časova.

Teme koje će biti obuhvaćene su:1. Značaj interneta, 2. Blog kao jedan od najjednostavnijih načina promocije , 3. Upotreba i značaj društvene mreže Fejsbuk , 4. Upotreba i značaj društvene mreže Tviter ,5. Zloupotreba interneta, kako je prepoznati i sprečiti, 6. Šta raditi a šta nikako ne raditi na internetu

Projekat „BITNO karavan“ želi da pospeši popularizaciju interneta kao globalnog medija i resursa za unapređenje samog kvaliteta života. U tom cilju će obići 15 gradova Srbije i izvršiti edukaciju. Nakon predavanja očekuje se bolja informisanost o načinu funkcionisanja i pravilnog korišćenja interneta.

 

Categories: Obrazovanje

1 reply »

Leave a Reply